Home | Bestellen | Acties | Contact | Informatie | Nieuw
 
De Algemene
Inspectiedienst (AID), Plantenziektenkundige
Dienst (PD) en Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) fuseren. In 2012 vormen deze inspectiediensten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) één nieuwe organisatie.

Informatie

 

Corona 2

 

pinnen ja graag

Friture Flipper kan nu betalingen accepteren van:
Maestro en V PAY pinpassen als van Mastercard en Visa creditcards. Acceptatie van andere kaartsoorten en betaalmethodes,
zullen te zijner tijd worden aangekondigd.


Informatie zakenrelaties : Klik hier